IMPERIAL SON KING OF HELLULAND - Sony

Sony1 Sony2 Sony3 Sony4 Sony5 Sony6

 MULTI CH. IMPERIAL SON KING OF HELLULAND ( * 29.11.1999)
 ICH,CH.SR, CH - CZ, Club winner - CZ, Club Winner - SK H - CLUB WINNER - BIS, JUN.CH.SR - CHAMPION SLOVAK NEWFOUNDLAND CLUB

 F:WHISPERSBAY´S IMPRESARIO
 M:MIDNIGHT LADY´S GOLD SENSATION

 Owner: Kročková + Massa

Pedigree

Share |